Πλανητικές ώρες 1 έως 31 Ιανουαρίου 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Πλανητικές ώρες

1 έως 31 Ιανουαρίου 2014 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

  Η παράδοση της αστρολογίας, μας δίνει το περιεχόμενο 
της επιρροής των Πλανητών πάνω στις πλανητικές ώρες.
Μας πληροφορεί, ότι εάν και εφόσον κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του κύκλου (εντός του 24ου) τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε θα είναι συμβατά ως προς τους στόχους και τις επιτυχίες μας.*
*1/1
 2/1
 3/1
 4/1
 5/1
 6/1
 7/1
 8/1
 9/1
10/1
 11/1
 12/1
 13/1
 14/1
 15/1
 16/1
 17/1
 18/1
 19/1
 20/1
21/1
 22/1
 23/1
 24/1
 25/1
 26/1
 27/1
 28/1
 29/1
 30/1
 31/1
Ώρα Ήλιου:
Μέσα σε αυτήν, συναντήσεις που γίνονται με ανώτερους ή γενικά με άτομα εξουσίας, διέπονται από ευνοϊκές προοπτικές. Είναι κατάλληλη να ζητηθεί μια χάρη ή γενικά εύνοια. Θεωρείται επίσης κατάλληλη για αγορά πραγμάτων προς μεταπώληση και για αλληλογραφία. Συνιστάται η ώρα αυτή για υπογραφή συμβολαίων και γενικά ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.