Οδηγός ερμηνείας του γενέθλιου χάρτη

13/01/2014
By

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Έμφαση σε ημισφαίριο. Σεληνιακή φάση. Έμφαση σε οίκο. Έμφαση σε ζώδιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισορροπία μεταξύ στοιχείων – δύναμη και αδυναμία

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ
Ισορροπία ανάμεσα σε Θεμελιώδη/Σταθερά/Μεταβλητά – δύναμη και αδυναμία

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΜΕΝΑ ΖΩΔΙΑ (quadrant house systems –άνισοι οίκοι)
Πλανητική δύναμη και αδυναμία

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
Οίκος του κυβερνήτη πλανήτη, ζώδιο και όψεις του

ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
Ιδιαίτερη έμφαση

ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΤΙΒΑ ΟΨΕΩΝ
Πλανητική δύναμη και αδυναμία

.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΟΝΕΙΣ
ΜΗΤΕΡΑ:
10ος οίκος: πλανήτες στον 10ο. Κυβερνήτης του 10ου, ο οίκος του, το ζώδιό του, οι όψεις του.
Σελήνη: οίκος, ζώδιο και όψεις της.

ΠΑΤΕΡΑΣ:
4ος οίκος: Πλανήτες στον 4ο οίκο. Κυβερνήτης του 4ου, ο οίκος του, το ζώδιο, οι όψεις του.
Ήλιος: οίκος, ζώδιο και όψεις του.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ:
Όψεις του Ήλιου και της Σελήνης με τον Κρόνο.

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ:
Κρόνος ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

Μανταμ Ζαΐρα


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.