Αξιολόγηση και βαθμολογία των θέσεων των πλανητών

13/01/2014
By

Θεμελιώδεις δυνάμεις

Οι θεμελιώδεις δυνάμεις των πλανητών είναι 5: ζώδιο, έξαρση, τριπλότητα, όριο και πρόσωπο. Ονομάζονται επίσης και αξιώματα, αρετές ή τίτλοι των πλανητών. Οι θεμελιώδεις δυνάμεις προκύπτουν από συγκεκριμένες τοποθετήσεις πλανητών στα ζώδια, στις οποίες οι πλανήτες «νιώθουν» πάντα δυνατοί και ότι οι θέσεις αυτές δικαιωματικά τους ανήκουν. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες περιοχές του ζωδιακού προς τις οποίες ένας πλανήτης συνδέεται με μια «ειδική» σχέση, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται και να καθίσταται ισχυρότερος. Κάθε πλανήτης βαθμολογείται διαφορετικά, ανάλογα με τις θεμελιώδεις δυνάμεις του. Ο Πτολεμαίος μας άφησε έναν πίνακα όπου γίνεται καταγραφή και βαθμολόγηση των θέσεων αυτών. Οι 5 θεμελιώδεις δυνάμεις δεν βαθμολογούνται εξίσου, αλλά η αξιολόγησή τους γίνεται από την ισχυρότερη προς την ασθενέστερη, σύμφωνα με τη σειρά που παρατίθεται κατωτέρω:

Κατοικία: Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται στο δικό του ζώδιο λέγεται ότι κυβερνά ή εξουσιάζει το ζώδιο αυτό, ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

Μανταμ Ζαΐρα


Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.