Ὁ Ζωδιακὸς

zodiac Ὁ Ζῳδιακὸς καὶ πῶς προέκυψε ἡ χρήσις του. Ἡ ἐννοια τοῦ Δωδεκαθέου ὡς ἡ φιλοσοφικο-θεολογικὴ ἀρχὴ πίσω ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τῶν ζῳδιακῶν ἀστερισμῶν. Τὰ Ἔνδεκα μέρη τοῦ Οὐρανοῦ, κατὰ Πλάτωνα. Τὸ μετρικὸν σύστημα τῶν Δωδεκατημορίων διὰ τοὺς ζῳδιακοὺς ἀστερισμοὺς καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπέλυσε. Ὑπολογίζοντας τὸ Ὡροσκόπιον μὲ πραγματικὰς ἀστρονομικὰς θέσεις. Ἀνακαλύψετε τὸ ἀληθινὸν σας ζῴδιον: Οἱ ἡμερομηνίες τῆς διελεύσεως τοῦ Ἡλίου σήμερα, ἀπὸ τοὺς ζῳδιακοὺς ἀστερισμούς.

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ - Ελληνική Αστρολογία


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.