Οι Πλανητικές Όψεις!Οι Όψεις που σχηματίζουν οι πλανήτες σε ένα ωροσκόπιο είναι πολύ σημαντικές, γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή "συχνότητα" στην οποία λειτουργεί το εκάστοτε ωροσκόπιο - και επηρεάζουν επομένως ισχυρά το χαρακτήρα και έμμεσα το "πεπρωμένο" του ανθρώπου...

Στο μάθημα "Οι Πλανητικές Όψεις"  ο Θωμάς Γαζής σας ξεναγεί στο μαγικό "σύμπαν" των Πλανητικών Όψεων!

Οι Όψεις δεν αναλύονται στατικά στο μάθημα αυτό αλλά τοποθετούνται μέσα στο "Δυναμικό Ζωδιακό" και εξετάζονται σα διαδοχικές φάσεις μίας συγκεκριμένης εξελικτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής δεν χρειάζεται να απομνημονεύει στείρα τις ιδιότητες τους αλλά ενθαρρύνεται να βγάζει ο ίδιος - από μόνος του - τις ιδιότητες των βασικών Πλανητικών Όψεων!

Μπορείτε να προμηθευτείτε το σχετικό ηχητικό αρχείο (καλής ποιότητας, σε μορφή .mp3) και τις πολλές εποπτικές εικόνες που το συνοδεύουν εδώ!

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ!


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.