Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της ‘’Νέας Ιατρικής’’ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗ «ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ»

02/03/2013
By

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΛΕΠΟΥΣ»

Το ρόλο των συμβόλων τον είχε εντοπίσει αλλά και αναλύσει ο θεμελιωτής της Αναλυτικής Ψυχολογίας κυρίως στο έργο του «Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του» Karl Jung· κατά τον Jung το υποσυνείδητο εκφράζεται με σύμβολο και κατανοεί μόνο σύμβολα, τα σύμβολα είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου.

Η άποψη αυτή του Jung για τα σύμβολα αξιοποιήθηκε τα μάλα από την «Νέα Ιατρική», ειδικά από τον Dr. Hamer, ο οποίος τόνισε πως το υποσυνείδητο δεν διακρίνει ανάμεσα στη δηλωτική (κυριολεκτική) και συνυποδηλωτική (μεταφορική, συμβολική) σημασία των λέξεων και όταν υπάρξει μία διατύπωση μεταφορική την εκλαμβάνει ως κυριολεκτική και έτσι την αντιμετωπίζει· αν δηλαδή για παράδειγμα πούμε την έκφραση «δεν μπορώ να χωνέψω αυτό που μου συνέβη», το «χωνεύω», το εκλαμβάνει κυριολεκτικά και δίνει εντολή να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί εκείνοι που θα διευκολύνουν την χώνεψη κάτι που μπορεί ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.