Αστρολογικοί δακτυλισμοί

26/07/2013
ByΟ σπουδαστής της Μουσικής πριν αξιωθεί να φτάσει στο σημείο να παίξει ένα ολόκληρο κομμάτι κάνει πρώτα πολλούς "δακτυλισμούς", ασκείται δηλαδή στο να παίζει κάποιες νότες αρχικά στις διάφορες οκτάβες, μετά ασκείται στα ακόρντα και μετά σε ολόκληρες μουσικές φράσεις. Έτσι και στην Αστρολογία, πριν πάει κάποιος σε ερμηνεία ενός χάρτη, πρέπει αρχικά να ασκηθεί σε "αστρολογικούς δακτυλισμούς", να ερμηνεύει έναν πλανήτη σε ζώδιο αρχικά, μετά πλανήτη σε ζώδιο και οίκο μαζί, μετά τον πλανήτη με τις όψεις του, τα μεσοδιαστήματα και τα "δένδρα" του.

Αν δεν περάσει από μακρά περίοδο τέτοιων "δακτυλισμών" θα είναι πάντα ένας θλιβερός ερασιτέχνης που θα έχει καταστήσει αρετή το χειροτεχνισμό, την αερολογία και τον τυφλό εμπειρισμό.

Γι αυτό, όσοι μεταδίδουμε την αστρολογική γνώση, θα πρέπει να δώσουμε στους μαθητές να καταλάβουν πως η σύνθεση του χάρτη απαιτεί μακρά και επίπονη θητεία στην ανάλυση ώστε ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.