5Η ΚΑΡΤΑ FORTUNA MAJOR

27/02/2012
ByΗ 5η κάρτα ονομάζεται «Μεγάλη Τύχη» (Fortuna Major) στα λατινικά και η έννοια που συνδέεται με αυτήν και που αποτελεί λέξη κλειδί είναι η Υγεία, θεωρείται μία από τις κατεξοχήν κάρτες υγείας.

Συνδέεται με το ζώδιο του Λέοντα, ζώδιο που έχει κυβερνήτη του τον Ήλιο, τον πλανήτη που κατεξοχήν συνδέεται με θέματα υγείας σε ένα ωροσκόπιο, γι’ αυτό και ένας επιβαρυμένος Ήλιος σε έναν αστρολογικό χάρτη είναι κακή ένδειξη για την υγεία.

Η κάρτα αυτή ως κατεξοχήν κάρτα υγείας έχει ιδιαίτερη λειτουργικότητα και αξία αν ρωτάμε και για τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή υγείας ή ανάρρωσης· αν προκύψει ως 4η κάρτα είναι πολύ θετική εκδοχή, αν όμως προκύψει στη θέση 3 είναι ανησυχητικό, πολύ περισσότερο αν είναι αντεστραμμένη.

Ακόμα και αν δεν ρωτάμε για θέμα υγείας και η κάρτα αυτή βγει στη θέση 3, δείχνει ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.