«Στο φως» οικισμός της Εποχής του Χαλκού με εννέα κτίσματα

 «Στο φως» οικισμός της Εποχής του Χαλκού 
με εννέα κτίσματα 

Σημαντικά ευρήματα που ανήκουν σε ακμαίο οικισμό της Εποχής του Χαλκού, έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα, κατά τη διετία 2009-2010 στον λόφο του Αγίου Αντωνίου στον Ποτό της Θάσου.


Ρωμαϊκό νεκροταφείο. Από τα ευρήματα που έφερε «στο φως» η ανασκαφική έρευνα στον λόφο του Αγίου Αντωνίου
 Ρωμαϊκό νεκροταφείο. Από τα ευρήματα που έφερε «στο φως» η ανασκαφική έρευνα στον λόφο του Αγίου Αντωνίου


Τα κτιριακά κατάλοιπα συγκροτούν σύνολο εννέα κτισμάτων με ανωδομή από πλίνθους και πηλοκατασκευές στο εσωτερικό και στις αυλές τους.

Βασικό κίνητρο για την εγκατάσταση του πληθυσμού ήταν η γειτνίαση με τη θάλασσα και οι δυνατότητες άσκησης θαλάσσιου εμπορίου. Η άμεση γειτνίαση των κτιρίων και η χρήση μεσοτοιχίας μαρτυρούν τους ισχυρούς ενδοκοινοτικούς δεσμούς των κατοίκων.

Στη δόμηση δύο τουλάχιστον κτιρίων χρησιμοποιείται η τεχνική του «ψαροκόκαλου», πολύ αγαπητή στο Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία. Πολλά από τα ευρήματα προδίδουν τη στενή πολιτιστική και οικονομική σχέση ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

Ουρανοκατέβατοι


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.