Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της ‘’Νέας Ιατρικής’’ – Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

05/06/2012
ByΌπως και στο προηγούμενο άρθρο μας αναφέραμε, ο Hamerεξέτασε πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών για να ελέγξει την υπόθεσή του πώς ο καρκίνος είναι ψυχική ασθένεια, όπως υποστηρίζει και ο τίτλος του βιβλίου του.

Όταν έλεγξε πειραματικά την υπόθεσή του αυτή και είδε να λειτουργεί στο 100% των περιπτώσεων σχεδόν, τότε διατύπωσε τον περίφημο ‘’Σιδερένιο Νόμο του Καρκίνου’’ [Eiserne Regel des Krebs], ο οποίος είναι ο εξής:

‘’Κάθε καρκίνος έχει την ρίζα του σε κάποιο τραυματικό σοκ, κυρίως ξαφνικό, το οποίο βιώθηκε αλλά δεν εκφράσθηκε· το σοκ αυτό θα επηρεάσει και θα καθορίσει το σημείο του σώματος, το οποίο θα πληγεί και θα εμφανίσει τον καρκίνο’’

Ας αναλύσουμε προσεκτικά αυτόν τον Σιδερένιο Νόμο του Καρκίνου μιας και είναι η βάση της φιλοσοφίας του Hamer αλλά σε μεγάλο βαθμό και φιλοσοφία της ‘’Νέας Ιατρικής’’, ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.