Απλά μαθήματα Uranian Astrology – Ωροσκόπος και Μεσουράνημα

Η διαφορά μεταξύ του ASC και του MC στην ερμηνεία μια εξίσωσης
από τον Karl Heinz Ottinger
Karl Heinz Ottinger     Η συμμετοχή των δυο πιο «προσωπικών» (από πλευράς μαθηματικής ακρίβειας) σημείων, είναι ουσιαστικά τα δομικά στοιχεία του πεπρωμένου ενός ανθρώπου αλλά και του χαρακτήρα.. Θα πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε την ουσιαστική διάφορα που υπάρχει. Το MC περιγράφει όχι μονό την προσωπικότητα αλλά επίσης τους στόχους, τις προσδοκίες και τις αποφάσεις του ατόμου. Και πρέπει να προσέχουμε το καθημερινά προοδευμένο MC διότι σχετίζεται με το παρόν! Αντίθετα για τον ASC δεν περιγράφεται εδώ τόσο η εξωτερική εμφάνιση ή ο χαρακτήρας (*εν μέρει) αλλά πολύ περισσότερο την επιρροή που ασκούν οι άλλοι στην ζωή του ατόμου αλλά και η «οπτική» που έχουν για αυτό.   Εξετάζοντας τα «ευαίσθητα» σημεία θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρακτικά είναι πρωτογενείς εξισώσεις, του τύπου Α+Β-Γ ή για πιο ευκολία ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

Ουρανιτσα η Οφιουχος Αστρολογικο Ιστολογιο Astrological Blog from Greece


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.