ΩΡΙΑΙΑ – ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

01/11/2011
By


Ένας καλός μας φίλος, μας είχε πραγματοποιήσει μια εργασία για μια μεγάλη εταιρεία, και αναρωτιόνταν αν θα πάρει τα οφειλόμενα χρήματα του από την συνεργασία αυτή. Με τα ‘’κανόνια’’ που βαράνε στην αγορά, καμία εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμβουλών, δεν μπορεί να δώσει επαρκείς πληροφορίες για τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των εταιρειών. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας, εραστής της Αστρολογίας και αυτός, προτίμησε σαφώς την απάντηση που θα έδινε στο ερώτημα του, ένας Ωριαίος χάρτης. Έτσι λοιπόν ήρθε και μας ρώτησε:

Θα εισπράξω τα χρήματα που μου χρωστάνε;

Τα χωρόχρονικά στοιχεία που μας προσδιόριζαν την ερώτηση ήταν:

Αθήνα, 5/5/2011, 8:20 μμΠράγματι μια κλασσική ωριαία του άξονα 2ου 8ου . μεταβίβαση δηλαδή οικονομικών πόρων από την ‘’τσέπη’’ της εταιρείας στη ‘’τσέπη’’ του ερωτώντα.

Πάμε να ορίσουμε τους δείκτες των εμπλεκομένων μερών, για να ξεκινήσουμε την έρευνα μας

  • Δείκτης του ερωτώντος, ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ


Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.