Οι Αστεροειδείς στην αστρολογία

14/11/2011
By
Χείρων
Ο Χείρων είναι ένας αστεροειδής του οποίου η τροχιά εκτείνεται ανάμεσα στον Κρόνο και στον Ουρανό. Αστρολογικά αυτός είναι το αρχέτυπο της διδασκαλίας της θεραπευτικής. Έτσι, ο Χείρωνας δίνει τάσεις που έχουν να κάνουν με τη βοήθεια, τη θεραπεία, τη διδασκαλία, την
αστρολογία και τις εμπειρίες. Σε σύνοδο ή διάμετρο με τον Ουρανό δίνει ταλέντα μαθηματικής ιδιοφυίας και ωθεί το άτομο στη γνώση της αστρολογίας.
Δήμητρα
Η Δήμητρα δηλώνει την ενεργητική ικανότητα που κατευθύνεται με ενστικτώδη, έμφυτο, αυτοδίδακτο, δημιουργικό και αναγεννημένο τρόπο στους στόχους της ζωής. Οι λέξεις κλειδιά της επιρροής της είναι: χάσιμο, αναφορά, θλίψη, αγάπη για περίθαλψη, αποδοχή, ανησυχία για παιδιά, μητρότητα, λιμός, γεωργία, δημητριακά, αρτοπωλεία, βιομηχανίες τροφίμων. Η Δήμητρα επιδρά στη γεωργία, στις καλλιέργειες, στην αγάπη για τη φύση και τα λουλούδια.
Αθηνά
Η Αθηνά, δίνει την ικανότητα να μπορεί ο άνθρωπος να μετατρέψει τη συγκινησιακή του κατάσταση σε διανοητική επιδίωξη. Οι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν την επιρροή της Αθηνάς είναι: πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση, στρατηγική για να βγαίνει κάποιος πάντα νικητής, έγκριση, αγώνα για τους σκοπούς, δικαιοσύνη, προάσπιση των καταδυναστευομένων, προσανατολισμός σταδιοδρομίας, αποτελεσματικότητα, βεβαίωση, δημιουργικές διάνοιες, αγώνας για εξισορρόπηση μεταξύ των ανδρικών και γυναικείων παροχών. Η Αθηνά επιδρά στη βαθιά σκέψη κάνοντας το πνεύμα ...

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

Μανταμ Ζαΐρα


Tags: ,

Comments are closed.