Πλανητῶν Δυνάμεις

scientific_spheres_sm.jpgΔύναμις πλανήτου τινός καλεῖται ἡ φυσικὴ ποιότης του εἰς συγκεκριμένην χρονικὴν στιγμήν καὶ οὐρανομετρικὴν θέσιν, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν οὐσιαστικὴν ἐπίδρασίν του ἐν τῷ ὡροσκοπίῳ. Ἡ ἀξιολόγησις τῶν πλανητῶν κατὰ δύναμιν δεῖχνει πόσο ἰσχυροὶ ἢ ἀδύναμοι εἶναι εἰς τὸν συγκεκριμένον χάρτην καὶ τὶ εἴδους ἀποτέλεσμα ἔχουν ἐπὶ τοῦ ἀτόμου (ἢ τοῦ ἐξεταζομένου θέματος).

Διαβάστε ολόκληρη την αστρολογική πρόβλεψη:

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ - Ελληνική Αστρολογία


Tags:

Comments are closed.